Af Thomas Rosenberg, cand.psych.

David Bowie gør noget overraskende under et live-interview i 70’erne. Over for ham sidder en velforberedt interviewer og klamrer sig til en håndfuld papirer med alle sine spørgsmål sirligt nedskrevet og ordnet. Bowie og intervieweren småsnakker og griner lidt før interviewet skal starte.

I det øjeblik der bliver givet grønt lys for interviewet læner Bowie sig fremover, griber interviewerens papirer og river dem i tusind stykker. Intervieweren er tydeligt rystet. Hvad nu? Bowie ser tilfreds ud. Træt af altid at blive stillet de samme spørgsmål – og give de samme svar – har han forsøgt at skabe udgangspunktet for en mere levende og spontan samtale. En bevægelse ind i det ukendte for at højne chancerne for at skabe noget nyt. Interviewet kan begynde.

Hvis du har mod på at arbejde med levende samtaler i en organisatorisk kontekst, så læs med her. Som en introduktion til mit indlæg kommer her 5 råd , som du kan tage med dig, når du forsøger at skabe organisatoriske samtaler med forandringspotentiale:

  1. Lad dit power point show og detaljerede planlægning bliver derhjemme – find i stedet ind til groov’et – grundrytmen – den minimale struktur, der skal give dig – og dem du arbejder sammen med – den maksimale frihed til at reagerer spontant på hinanden. Men husk at være parat til at opgive groov’et for nu’et på et hvilket som helst tidspunkt
  2. Forbered dig på din tilstand – hold dig åben, tilstede og klar på at mødehvad som helst – giv slip på forestillingen om at du skal være i kontrol. Vær i stedet med det, der er og lad det være, og hold øje med hvordan tingene organisk vokser frem ”af sig selv”
  3. Tag udgangspunkt i deltagernes konkret levede erfaringer – og hjælp dem løbende med at fastholde det fokus, især når det bliver svært – og det vil det blive med garanti, da de fleste har en naturlig tendens til at ville fokusere på det ideelle, abstrakte og generelle (da det er ufarligt)
  4. Leg med din egen rolle – forsøg ikke unødigt at afgrænse og specificere din egen rolle på forhånd. Træd fx ind og ud af rollen som den, der stiller nysgerrige spørgsmål, er tavs, giver sin egen mening og erfaringer til kende, provokerer, tør være uafklaret etc.
  5. Hav modet til at sige ja til rodet – det kræver personligt mod at arbejde med levende samtaler – mod til at turde forlade det indstuderede, det strukturerede og forudsigelige for at træde ind i det ukendte