DE KREATIVES PARADOKSALE PERSONLIGHED

af Mads Bendixen, 2. maj 2015

Professor i psykologi Mihaly Csikszentmihalyi har identificeret følgende ti karakteristika hos kreative mennesker:

1. Kreative mennesker har stor fysisk energi, men samtidig er de også ofte stille og rolige.

De arbejder meget, og med stor koncentration og entusiasme. Det betyder dog ikke, at kreative mennesker er hyperaktive, altid “på“. Faktisk hviler de sig ofte og sover megetDet vigtige er, at de kontrollerer deres energi; den er ikke styret af kalenderen eller andre eksterne tidsplaner. Når det er nødvendigt, kan de koncentrere energien som en laserstråle. Når det ikke er nødvendigt, genoplader kreative typer straks deres batterier. De anser denne rytme af aktivitet efterfulgt af lediggang eller refleksion som meget vigtig for succesen i deres arbejde.

2. Kreative mennesker har tendens til at være kloge, men alligevel også naive på samme tid

En anden måde at udtrykke denne dialektik er med polernevisdom og barnlighed’. Som Howard Gardner bemærkede i sin undersøgelse af de store kreative genier i forrige århundrede, kan en vis umodenhed, både følelsesmæssig og mental, gå hånd i hånd med de dybeste indsigter. Tænk eksempelvis på Mozart.

3. Kreative mennesker kombinerer leg og disciplin, eller ansvarlighed og uansvarlighed

Der er ingen tvivl om, at en legende og let holdning er typisk for kreative personer. Men denne leg fører ikke ret langt uden sin antitese i form af målrettethed og udholdenhed. Til trods for den ubekymrede stemning, som mange kreative mennesker kan befinde sig i, så arbejder de fleste af dem til langt ud på natten, og fortsætter, når mindre drevne individer ville have stoppet.

4. Kreative mennesker skifter mellem fantasi og en rodfæstet realitetssans

Hele formålet med kunst og videnskab er at gå ud over det, vi aktuelt betragter som virkeligt og skabe en ny virkelighed. “Virkelighedsflugten” er aldrig bare en flugt, hvor man forsvinder ind i en fantasiverden. Det der gør en ny idé kreativ er, at når vi ser den, så vil vi før eller senere erkende, at, hvor mærkelig den end virker, så er den rigtig.

5. Kreative mennesker er som regel både udadvendte og indadvendte

Vi er som regel det ene eller det andet. Enten foretrækker vi at være i en skare af mennesker eller at sidde på sidelinjen og observere. I den psykologiske forskning betragtes ekstroversion og introversion som de mest stabile personlighedstræk, der adskiller mennesker fra hinanden, og som kan måles pålideligt. Kreative individer synes at udvise de to egenskaber samtidigt.

6. Kreative mennesker er ydmyge og stolte på samme tid

Mennesker, som har bedrevet store ting, har stor respekt for det område de arbejder indenfor, og de er opmærksomme på rækken af tidligere bidrag til feltet fra andre, hvilket sætter deres egne bedrifter i perspektiv. De er også klar over den rolle, som held har spillet i deres egne præstationer. Og de er som regel så fokuseret på fremtidige projekter og aktuelle udfordringer, at tidligere resultater, uanset hvor fremragende, ikke længere er særlig interessante for dem. Samtidig ved de, at de, i forhold til andre, har opnået en hel del. Og denne viden giver en følelse af sikkerhed, og også stolthed.

7. Kreative mennesker unddrager sig, i et vist omfang, rigide kønsrolle-stereotypier

Når tests af maskulinitet og femininitet gives til unge, finder man igen og igen, at kreative og talentfulde piger er mere dominerende og hårde end andre piger, og kreative drenge er mere følsomme og mindre aggressive end andre drenge. Denne “psykologiske androgyni” henviser til en persons evne til på samme tid at være aggressiv og omsorgsfuld, følsom og rigid, dominerende og underdanig, uanset køn. En psykologisk androgyn person, fordobler i en vis forstand sit repertoire. Kreative individer er således mere tilbøjelige til at have styrkerne fra begge køn.

8. Kreative mennesker er både oprørske og konservative

Det er umuligt at være kreativ, uden først at have internaliseret et område af kulturen. Det er med andre ord svært at se, hvordan en person kan være kreativ uden at være både oprørsk og samtidig traditionel. Er man kun traditionel forbliver området uændret; tager man konstant chancer uden hensyn til, hvad der er blevet værdsat i fortiden, fører det sjældent til en nyhed, der accepteres som en forbedring.

9. De fleste kreative mennesker er meget lidenskabelige omkring deres arbejde, men de kan samtidig være meget objektive omkring det

Uden lidenskab, mister vi hurtigt interessen for en vanskelig opgave. Men hvis vi ikke også kan forholde os objektivt til det, bliver det vi laver ikke særlig godt og det kommer til at mangle troværdighed. Det er eksempelvis vigtigt, at det personlige engagement i det man laver ikke fylder på en sådan måde, at man ikke kan tage relevant kritik til sig. Kreative mennesker evner således at frigøre sig indimellem fra det, de ellers arbejder så lidenskabeligt med.

10. Kreative folks åbenhed og følsomhed udsætter dem ofte for lidelse og smerte, men også for stor nydelse og fornøjelse

En dårligt designet maskine forårsager smerte hos en opfindsom ingeniør, ligesom den kreative forfatter føler smerte, når han læser dårlig prosa. Men når en person arbejder inden for sin ekspertise, falder bekymringerne bort og erstattes af en følelse af lykke. Kreative individer nyder processen med at skabe for dens egen skyld. Uden dette træk ville digtere opgive deres stræben efter perfektion og skrive kommercielle jingler, økonomer ville arbejde for banker, hvor de ville tjene mindst dobbelt så meget som de gør på universiteterne, og fysikere ville stoppe grundforskningen og finde ansættelse i industrielle laboratorier, hvor arbejdsbetingelserne er bedre og resultaterne mere forudsigelige.

Kilde: Mihaly Csikszentmihalyi (1996) “Creativity: The Work and Lives of 91 Eminent People”, HarperCollins

Billede: Steven Wilson

Del siden: Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *